Profil školy História školy Zriaďovacia listina Vedenie školy Vnútorný poriadok školy Rada školy Žiacka školská rada Dokumenty na stiahnutie Hodnotiace správy školy 2013/2014 prijímacie konanie

História našej školy

siaha až do roku 1943. Odevné učilište vzniklo ako výsledok snahy o organizovanú výchovu učňov pri firme Nehera Trenčín, predchodcu OZETY NEO a. s. Trenčín. V priebehu rokov sa škola rozrástla, prešla viacerými štrukturálnymi zmenami vo výchove a vzdelávaní odborných pracovníkov odevného a textilného priemyslu, ktorí sa úspešne uplatňujú v rôznych pracovných činnostiach v odevnej výrobe priemyselného a zákazkového charakteru, v textilnej výrobe, v oblasti služieb, ale aj pri riadení výrobných prevádzok a podnikov.
 

Od roku 1991 je naša škola samostatným právnym subjektom. Od 1. septembra 1998 bolo SOU odevné zlúčené so SOU textilným a súčasne zastrešovalo aj Dievčenskú odbornú školu. Týmto zlúčením sa Stredné odborné učilište odevné a textilné a Dievčenská odborná škola stali jednou z najväčších škôl v Trenčianskom kraji. Dievčenská odborná škola svoju pôsobnosť ukončila v júni 2003.

SOU odevné a textilné, Veľkomoravská 14 v Trenčíne sa transformovalo na modernú strednú odbornú školu so zameraním na obchod, služby a cestovný ruch. Táto zmena vyšla z vývojových trendov regiónu Trenčín, ktorý patrí k najperspektívnejším na Slovensku. Pre veľké obchodné parky, ktoré v regióne i v samotnom meste Trenčín vyrástli v priebehu posledných rokov, pripravujeme odborníkov v študijnom odbore pracovník marketingu, so zameraním na obchod i cestovný ruch. Podobné zameranie má študijný odbor obchodný pracovník. Prví úspešní maturanti tohto odboru opustili našu školu v júni 2005.

K 3. septembru 2008 sa SOU odevné a textilné v Trenčíne pretransformovalo a vznikla Spojená škola s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola a Stredná odborná škola podnikania pod jednou strechou na Veľkomoravskej 14, Trenčín.

Od 1. januára 2009 schválilo Ministersvo školstva Slovenskej republiky názov školy Stredná odborná škola podnikania, ktorý vychádza zo štruktúry študijných a učebných predmetov školy poskytujúcej úplné stredné odborné vzdelanie. Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj tento nový názov školy potvrdil na svojom zasadnutí Zastupiteľstva TSK 25.2.2009 s platnosťou od 1. marca 2009.

Naša škola je perspektívnou, otvorenou, modernou inštitúciou, ktorá vychádza v ústrety študentom i rodičom študentov, pružne reaguje na zmeny v školstve a vytvára pracovnú atmosféru pre všetkých svojich zamestnancov a študentov.


65. výročie školy

Naša škola oslávila vo štvrtok 11. decembra 2008 - 65. narodeniny. Historické premeny školy – od zakladateľského zámeru podnikateľa Jána Neheru až po súčasnosť premenovania školy na Strednú odbornú školu podnikania - pripomenul v slávnostnom príhovore riaditeľ školy PhDr. Vladimír Mojto. Vyzdvihol, že za 65 rokov sa na Slovensku vystriedalo 22 ministrov školstva, no v jubilujúcej škole je on len piatym riaditeľom. Za dôkaz úspešnosti školy označil viacero ocenení Zlatá Fatima junior z veľtrhov módy, ako aj víťazstvá v súťažiach mladých módnych tvorcov u nás aj v zahraničí. Predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý odovzdal riaditeľovi školy i zaslúžilým pedagógom ( Ing. Minařovej, Ing. Hajnikovej a Mgr. Anwarzai) pamätné listy ocenil, že škola stále pripravuje žiakov v odbore, pre ktorý bola založená, no zároveň operatívne reaguje aj na moderné požiadavky trhu práce. Dôkazom sú nové učebné odbory zamerané na podnikanie či na cestovný ruch. Na slávnostnej akadémii zaujala pozvaných hostí módna prehliadka, tanečné vystúpenia žiakov školy a sviatočnosť chvíle podfarbili aj známe árie a piesne v podaní sólistu Opery SND pána Ivana Ožváta. K príjemnej atmosfére slávnosti prispela krásna výzdoba a recepcia.

Pozrite si galériu vo fotoalbume.


   11.10.2013 sme oslávili 70. výročie školy

   1943 - 2013

  

Kontakt

 • SOŠ podnikaniaTrenčín
  Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín
 • +421 32 6582551 vrátnica školy
  +421 32 6528138 sekretariát školy, aj fax
  +421 32 6528138 riaditeľ školy, mobil: 0901 918334
  +421 32 6528306 zástupca pre praktické vyučovanie
  +421 32 6528306 zástupca pre teoretické vyučovanie
  +421 32 6581316 zástupca pre technicko-ekonomické činnosti

  webová adresa školy je: www.sosptn.sk

Fotogaléria